Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen via de website van Local Hero. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoongegevens is Local Hero, gevestigd te Amsterdam. Local Hero is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. Local Hero houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).

Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken

Local Hero verwerkt persoonsgegevens van jou omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

1. Bestelproces

Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van je bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van je bestelling, het bevestigen van je bestelling, de mogelijkheid tot het beoordelen van je bestelling, betaling en een eventuele terugbetaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens
  • Bestelling
  • Betaalgegevens
  • Opmerkingen (voor zover van toepassing)