Algemene Voorwaarden

Deze ‘Algemene Voorwaarden Klanten’ zijn van toepassing op de relatie tussen Local Hero en de Klanten.

1. Definities

Aanbod: het product –en dienstenaanbod van Local Hero dat door de Klant via de website kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via het de webiste, van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaats via de website.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en Local Hero met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Restaurantinformatie: de informatie van het Restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

2. Identiteit van Local Hero

Local Hero

Adres hoofdvestiging:
Jan van Galenstraat 92 H
1056 CD Amsterdam
KvK: 76882624
BTW-nr: NL003139051B58


Email: hello@localhero.amsterdam
Tel: 020-4122594

3. Toepasselijkheid

 1. Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met Local Hero aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het restaurant op grond van artikel 6 hieronder.

4. Het Aanbod

 1. Local Hero kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.
 2. Local Hero geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Place order’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via de website.
 2. Na ontvangst van de Bestelling, zal Local Hero de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
 3. De Overeenkomst kan alleen door Local Hero worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Local Hero te melden.
 4. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor Local Hero.
 5. Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 6. Bij aflevering van de Bestelling kan Local Hero vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert Local Hero de betreffende producten aan de klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij Local Hero worden geannuleerd.
 2. Local Hero heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Local Hero besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
 4. Local Hero heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien Local Hero een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal Local Hero dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Local Hero hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om het Restaurant te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

8. Klachtenregeling

 1. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de Local Hero op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.
 2. Klachten zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend.

9. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 1. Local Hero verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.